ØYE SOKN

Øyevegen 130, 2977 ØYE 61 36 95 90 gh575@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 76 stemmer

Medlemmer

Torild Øye f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer
Nils Torstein Hermundstad f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 96 stemmer
Siv Vestrheim f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 89 stemmer
Ola S Grøv f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 83 stemmer

Varamedlemmer

Jan Einar Hansen f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 82 stemmer
Magne Grihamar f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 80 stemmer
Asgrim Opdal f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 80 stemmer
Geir Tveit f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 80 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
TORILD ØYE f. 1966
4
MAGNE GRIHAMAR f. 1980
5
OLA S GRØV f. 1974
6
ASGRIM OPDAL f. 1974
7
GEIR TVEIT f. 1975
8
SIV VESTRHEIM f. 1968