RØYKEN SOKN

1384 ASKER 66754090 post@asker.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 555 stemmer

Medlemmer

Åge Rasmussen f. 1958 , Distriktsansvarlig
Nominasjonskomiteens liste 627 stemmer
Ida-Marie Aarak f. 1971 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 627 stemmer
Silje Kristin Hjorthaug Bonnerud f. 1974 , Koordinator
Nominasjonskomiteens liste 611 stemmer
Stephen Sirris f. 1977 , Studieleder
Nominasjonskomiteens liste 605 stemmer
Harald Søvold Kjos f. 1976 , Pedagogisk leder
Nominasjonskomiteens liste 599 stemmer
Arne Birger Bertheussen f. 1950 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 581 stemmer

Varamedlemmer

Leif Sigmund Hole f. 1940 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 571 stemmer
Hans Frivold f. 1944 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 564 stemmer
Viktoria Wulfsberg Frivold f. 1943 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 555 stemmer
Christian Conrad Bugge f. 1948 , Pensjonist/konsulent
Nominasjonskomiteens liste 547 stemmer
Knut Roald Karlsen f. 1944 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 531 stemmer
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ÅGE RASMUSSEN f. 1960, Distriktsansvarlig Spikkestad
2
SILJE KRISTIN HJORTHAUG BONNERUD f. 1976, Koordinator Heggedal
3
STEPHEN SIRRIS f. 1979, Studieleder Midtbygda
4
IDA-MARIE AARAK f. 1973, Lærer Midtbygda
5
HARALD SØVOLD KJOS f. 1978, Pedagogisk leder Spikkestad
6
ARNE BIRGER BERTHEUSSEN f. 1952, Pensjonist Spikkestad
7
VIKTORIA WULFSBERG FRIVOLD f. 1945, Pensjonist Midtbygda
8
CHRISTIAN CONRAD BUGGE f. 1950, Pensjonist/konsulent Midtbygda
9
HANS FRIVOLD f. 1946, Pensjonist Midtbygda
10
KNUT ROALD KARLSEN f. 1946, Pensjonist Midtbygda
11
LEIF SIGMUND HOLE f. 1942, Pensjonist Spikkestad