SØNDELED SOKN

Brattstø 4, 4990 SØNDELED 37 15 61 31 sekretaer@risor.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 238 stemmer

Medlemmer

Lars Sæland Lauvhjell f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 276 stemmer
Reidun Marie Stamsø Solheim f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 265 stemmer
Aud Jorun Klodvik f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 258 stemmer
Marit Walla f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 255 stemmer
Laila Tjørhom Stensvold f. 1960
Supplert kandidat 250 stemmer
Nelly Raddum Lauvhjell f. 1950
Supplert kandidat 248 stemmer

Varamedlemmer

Unn Angela Aspelund f. 1989
Nominasjonskomiteens liste 238 stemmer
Erik Lindland f. 1949
Supplert kandidat 229 stemmer
Hjørdis Wilmann Lindland f. 1949
Supplert kandidat 235 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
LARS SÆLAND LAUVHJELL f. 1952 Søndeled
2
REIDUN MARIE STAMSØ SOLHEIM f. 1985 Søndeled
3
AUD JORUN KLODVIK f. 1972 Akland
4
UNN ANGELA ASPELUND f. 1991 Søndeled
5
MARIT WALLA f. 1976 Søndeled

Supplerte kandidater