VEGÅRSHEI SOKN

Molandsveien 11, 4985 VEGÅRSHEI 37 17 02 63 kirkekontoret@vegarshei.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 227 stemmer

Medlemmer

Kjetil Myren f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 306 stemmer
Ingeborg Karine Dale Haugenes f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 271 stemmer
Torvild Selås f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 264 stemmer
Hanne Brattekleiv f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 262 stemmer
Jorunn Myre f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 262 stemmer
Hilde Torjussen Øverland f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 252 stemmer

Varamedlemmer

Jakob Einar Olimstad f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 240 stemmer
Trond Lunder f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 233 stemmer
Odd Arild Dalen f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 231 stemmer
Knut Nærdal f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 231 stemmer
Åse Britt Lauve f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 219 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste