HÆGELAND SOKN

Sparebankgården, 4700 VENNESLA 38150080 menighetsrad@kirkebakken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 151 stemmer

Medlemmer

Randi Kiledal f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 203 stemmer
Nellie Gunn Landås f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 189 stemmer
Simon Ellingsberg f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 174 stemmer
Anne Gunn Lohne f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 174 stemmer
Gudbjørg Bratland Løvdal f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 163 stemmer
Trygve Sørli f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 158 stemmer

Varamedlemmer

Trond Steinar Løvdal f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 154 stemmer
Lisbeth Wikstøl f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer
Turid Esperås f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer
Andreas Nikolai Skjærli f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 144 stemmer
Eivind Mauland f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 149 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
RANDI KILEDAL f. 1958 Kiledalen
2
SIMON ELLINGSBERG f. 1985 Hægeland
3
NELLIE GUNN LANDÅS f. 1978 Sandland
4
ANNE GUNN LOHNE f. 1962 Kile
5
TROND STEINAR LØVDAL f. 1975 Tjomsås
6
GUDBJØRG BRATLAND LØVDAL f. 1977 Tjomsås
7
LISBETH WIKSTØL WEHUS f. 1977 Hægeland
8
ANDREAS NIKOLAI SKJÆRLI f. 1947 Røyknes
9
TURID ESPERÅS f. 1956 Kile
10
EIVIND MAULAND f. 1957 Eikeland
11
TRYGVE SØRLI f. 1950 Tjomsås