EGERSUND SOKN

Damsgårdsgaten 4A, 4370 EGERSUND 51 46 33 30 kirkekontoret@ekf.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 806 stemmer

Medlemmer

Kenneth Pedersen f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 956 stemmer
ROGER RASMUSSEN f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 951 stemmer
RUNE HETLAND f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 951 stemmer
KNUT PETTERSEN f. 1954
Supplert kandidat 901 stemmer
Elisabeth Solbakke f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 892 stemmer
Beate Koldal f. 1995
Nominasjonskomiteens liste 861 stemmer
Rolf Skåra f. 1951
Supplert kandidat 859 stemmer
Paul Nielsen Tønnessen f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 821 stemmer

Varamedlemmer

Inger-Turid Wium Jakobsen f. 1959
Supplert kandidat 811 stemmer
Aud Tove Hovland f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 806 stemmer
ARILD STEIN THORSEN f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 785 stemmer
Victoria Tengesdal f. 1995
Nominasjonskomiteens liste 802 stemmer
Ingbjørg Reistad f. 1948
Supplert kandidat 793 stemmer
Se valgresultater for STAVANGER BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

Supplerte kandidater