FYLLINGSDALEN SOKN

Nebbeveien 20, 5144 FYLLINGSDALEN 55 59 71 40 fyllingsdalen.menighet@bergen.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 279 stemmer

Medlemmer

Mai-Linn Blålid Åhjem f. 1992
Nominasjonskomiteens liste 307 stemmer
Kjell Eivind Frøysa f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 300 stemmer
Marit Vaula Rasmussen f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 300 stemmer
Øystein Ellingsen f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 283 stemmer
Torgeir Wiig f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 282 stemmer
Arne Vidar Taule f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 281 stemmer

Varamedlemmer

Turid Holm f. 1940
Nominasjonskomiteens liste 279 stemmer
Judith Birgitte Solheim Ludvigsen f. 1934
Nominasjonskomiteens liste 276 stemmer
Geir Kenneth Thomassen f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 274 stemmer
Per Arne Reite f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 276 stemmer
Se valgresultater for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste