LYKLING SOKN

c/o Bømlo Kyrkjelege fellesråd Rådhuset Leirdalen 1, 5430 BREMNES 53 42 32 90 kyrkja@bomlo.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 126 stemmer

Medlemer

SISSEL STEINSLAND GÅSLAND f. 1966 , adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer
HEIDI VOLD ÅDNANES f. 1975 , adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 147 stemmer
LINDA STEINSVÅG GUNNARSJAA f. 1972 , rekneskapsførar
Nominasjonskomiteens liste 144 stemmer
ELISABETH DIANE HÅLAND BJØRNEVIK f. 1966 , kyrkjetenar
Nominasjonskomiteens liste 135 stemmer
INGER JOHANNE SELE f. 1951 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 128 stemmer
ASTRI LITLABØ SAKSEIDE f. 1962
Tilføydd valbar person 1 stemmer

Varamedlemer

ARNE THORSEN f. 1950
Tilføydd valbar person 1 stemmer
EINAR LARSEN f. 1966
Tilføydd valbar person 1 stemmer
JOHANNES BERNHARD HJELLAND f. 1946
Tilføydd valbar person 1 stemmer
BEATE KARIN LIE STAUTLAND f. 1975
Tilføydd valbar person 1 stemmer
HILDEGUNN SORTLAND VÅGE f. 1951
Tilføydd valbar person 1 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
SISSEL STEINSLAND GÅSLAND f. 1967, adjunkt
2
LINDA STEINSVÅG GUNNARSJAA f. 1973, rekneskapsførar
3
HEIDI VOLD ÅDNANES f. 1976, adjunkt
4
ELISABETH DIANE HÅLAND BJØRNEVIK f. 1967, kyrkjetenar
5
INGER JOHANNE SELE f. 1952, pensjonist