LYKLING SOKN

c/o Bømlo Kyrkjelege fellesråd Rådhuset Leirdalen 1, 5430 BREMNES 53 42 32 90 kyrkja@bomlo.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Kunne ikkje finne valresultatet for LYKLING SOKN
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
SISSEL STEINSLAND GÅSLAND f. 1967, adjunkt
2
LINDA STEINSVÅG GUNNARSJAA f. 1973, rekneskapsførar
3
HEIDI VOLD ÅDNANES f. 1976, adjunkt
4
ELISABETH DIANE HÅLAND BJØRNEVIK f. 1967, kyrkjetenar
5
INGER JOHANNE SELE f. 1952, pensjonist