EIDFJORD SOKN

Eidfjord Kyrkje, 5783 EIDFJORD 53 66 52 51 eidfjoso@online.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 134 stemmer

Medlemer

Hans A Hellevang f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 186 stemmer
Kari Tveit Hovland f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 165 stemmer
Berit Liseth Vik f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 157 stemmer
Gunn Karin Aurdal Kjerland f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 157 stemmer
Marte Malterud Seip f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 156 stemmer
Kjellaug Enge f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 148 stemmer

Varamedlemer

Wilma Petra Bergman f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 146 stemmer
Bjørg Målfrid Hereid f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 137 stemmer
Steinar Elvebakk f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 133 stemmer
Yordanos Habte Ghebre f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 132 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
KARI TVEIT HOVLAND f. 1966 Simadal
2
Hans A Hellevang f. 1951 Bu
3
MARTE MALTERUD SEIP f. 1948 Eidfjord
4
WILMA PETRA BERGMAN f. 1981 Eidfjord
5
KJELLAUG ENGE f. 1962 Eidfjord
6
STEINAR ELVEBAKK f. 1951 Eidfjord
7
BJØRG MÅLFRID HEREID f. 1950 Eidfjord
8
YORDANOS HABTE GHEBRE f. 1976 Eidfjord
9
BERIT LISETH VIK f. 1962 Eidfjord
10