GRANVIN SOKN

Hardangervegen 2160, 5736 GRANVIN 56 52 38 80 post@voss.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 138 stemmer

Medlemer

Jan Ivar Rødland f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 171 stemmer
Sigvor Melve Schrey f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 170 stemmer
Anne Marie Haugen f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 151 stemmer
Ingebjørg Winjum f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 146 stemmer
Leif Harry Øydvin f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 145 stemmer
Atle Seim f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 145 stemmer

Varamedlemer

Ingeleiv Kolås f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 142 stemmer
Ingunn Olsen f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 142 stemmer
Rita Haaland f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 134 stemmer
Randi Eikanger Kalsaas f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 137 stemmer
Harald Hatland f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 136 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste