BALESTRAND SOKN

Sjøtunsvegen 6, 6899 BALESTRAND 57 69 15 48 kontor@balestrand.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Kunne ikkje finne valresultatet for BALESTRAND SOKN
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste