DALE SOKN

Hengesteg, 6872 LUSTER 57 68 56 40 geir@kyrkja.luster.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 87 stemmer

Medlemer

Elisabeth Bondevik Orrestad f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 113 stemmer
Johannes Øygarden f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 99 stemmer
Jan Henry Tverberg f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 99 stemmer
Kjetil Hovland f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 94 stemmer
Anne Solberg Verlo f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 93 stemmer
Janne Cathrine Kvamme Sætherbø f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 91 stemmer

Varamedlemer

Nina Karin Lerum f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 90 stemmer
Geir Magne Ødegård f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 90 stemmer
Gro Kvam Fjøsne f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 90 stemmer
Geir Morten Brun f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 89 stemmer
Liv Johanna Ellingseth f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 89 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
JOHANNES ØYGARDEN f. 1956 Høyheimsvik
2
NINA KARIN LERUM f. 1988 Luster
3
JAN HENRY TVERBERG f. 1968 Luster
4
GEIR MORTEN BRUN f. 1973 Høyheimsvik
5
ANNE SOLBERG VERLO f. 1982 Luster
6
LIV JOHANNA ELLINGSETH f. 1966 Luster
7
KÅRE FRODE HØYHEIM f. 1975 Luster
8
GEIR MAGNE ØDEGÅRD f. 1969 Luster
9
TOR MAGNE KVAMSDAL f. 1981 Luster
10
11
GRO KVAM FJØSNE f. 1959 Luster
12
KJETIL HOVLAND f. 1969 Luster
13
MONA BEATHE LISTOU f. 1967 Luster
14
KJELL ARNE ALME f. 1968 Luster
15
ATLE ØDEGÅRD f. 1986 Luster
16
MARIANNE HAUGLUM f. 1967 Luster
17
OLE FUHR f. 1961 Luster