NAUSTDAL SOKN

6817 NAUSTDAL 57 81 82 40 kyrkjekontoret@naustdal.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 277 stemmer

Medlemer

Jetvard Kalland f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 334 stemmer
Harald Sørheim f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 305 stemmer
Orlaug Liv Hove f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 300 stemmer
Stein Torald Vonen f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 299 stemmer
Veronica Standal f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 295 stemmer
Wenche Anita Haugen Bruland f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 292 stemmer
Elin Iren Kalland f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 289 stemmer
Kjell Klopstad f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 288 stemmer

Varamedlemer

Norlaug Ask f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 283 stemmer
Marit Grete Våge Apneseth f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 277 stemmer
Gunnhild Kjellaug Haarklau Mallasvik f. 1938
Nominasjonskomiteens liste 276 stemmer
Inger Dorte Auflem f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 276 stemmer
Astrid Smelvær f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 274 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
JETVARD KALLAND f. 1954 Myrstrupevegen 1
2
HARALD SØRHEIM f. 1952 Helgåsvegen 113
3
GUNNHILD KJELLAUG HAARKLAU MALLASVIK f. 1940 Kringlevegen 121
4
NORLAUG ASK f. 1949 Øyrabakken 17
5
KJELL KLOPSTAD f. 1954 Hukset
6
Orlaug Liv Hove f. 1947 Kleiva
7
WENCHE ANITA HAUGEN BRULAND f. 1968 Solheim
8
Elin Iren Kalland f. 1962 Kalland Nedre
9
STEIN TORALD VONEN f. 1969 Fjordavegen 1925
10
INGER DORTE AUFLEM f. 1965 Bekkevegen 5
11
ASTRID SMELVÆR f. 1955 Fjordavegen 32
12
MARIT GRETE VÅGE APNESETH f. 1958 Fjordavegen 2755
13
Veronica Standal f. 1971 Vevring