BREMANGER SOKN

6727 BREMANGER 57 79 69 70 kav@bremanger.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Kunne ikkje finne valresultatet for BREMANGER SOKN
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste