MOLDE SOKN

Kirkebakken 2 , 6413 MOLDE 71 11 14 70 molde.domkirke@molde.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 972 stemmer

Medlemmer

Margaret Sivertsen Mørk f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 1153 stemmer
Arild Kirkeland f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 1080 stemmer
Bente Iversen Foseide f. 1982
Nominasjonskomiteens liste 1064 stemmer
Lena Haugen f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 1061 stemmer
Olaf Kolflåth f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 1044 stemmer
Annlaug Fjøren f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 1042 stemmer
Reidar Andestad f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 1039 stemmer
Asbjørn Bua f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 1024 stemmer

Varamedlemmer

Rolf-Inge Pedersen Hjelseth f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 1000 stemmer
Heidi Elnes f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 992 stemmer
Anita Dalmo Moltubak f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 989 stemmer
Ole Martin Kleivenes f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 982 stemmer
Linn Kari Bruun f. 1988
Nominasjonskomiteens liste 978 stemmer
Se valgresultater for MØRE BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste