SEKKEN SOKN

6418 SEKKEN 71 11 14 70 bolsoy.kirkekontor@molde.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 46 stemmer

Medlemer

Vidar Svenning f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 62 stemmer
Britt Edel Langvatn Sekkenes f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 57 stemmer
Johanne Rigmor Stave f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 56 stemmer
Just Ove Westad f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 50 stemmer

Varamedlemer

Margrete Sekkeseter f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 45 stemmer
Sjå valresultat for MØRE BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste