ØRSTA SOKN

Vikegata 5, 6150 ØRSTA 70 04 86 40 postmottak@orsta.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Kunne ikkje finne valresultatet for ØRSTA SOKN
Sjå valresultat for MØRE BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste