ØRSTA SOKN

Vikegata 5, 6150 ØRSTA 70 04 86 40 postmottak@orsta.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 774 stemmer

Medlemer

Gudny Fagerhol f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 920 stemmer
ANDERS DIGERNES f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 893 stemmer
Aud Standal Digernes f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 880 stemmer
Henning Brautaset f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 854 stemmer
IDAR HENNING VATNE f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 830 stemmer
Astrid Kristin Øyehaug Moe f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 811 stemmer
Hilde Opsal f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 804 stemmer
Svein Vatne f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 801 stemmer

Varamedlemer

Merethe Qvenild Loe f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 779 stemmer
Ove Egil Opsal f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 752 stemmer
Nina Jørgine Thon f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 771 stemmer
Rita-Irene Haukeland Vatne f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 768 stemmer
Magnar Hjertenæs f. 1962
Tilføydd valbar person 2 stemmer
Sjå valresultat for MØRE BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste