GISKE SOKN

Valderhaug 4, 6050 VALDERØYA 70 18 80 40 tuva@giske.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 393 stemmer

Medlemer

Arnfinn Rune Giske f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 467 stemmer
Ellen Arnseth Strand f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 465 stemmer
Rolf Kjell Giske f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 447 stemmer
Jostein Perry Alnes f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 434 stemmer
Arnstein Gustafson f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 420 stemmer
Knut Gunnar Alnes f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 403 stemmer

Varamedlemer

Mary Hilde Alnes f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 402 stemmer
Sissel Farstad f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 387 stemmer
Sjå valresultat for MØRE BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste