VÅGSTRANDA SOKN

6387 VÅGSTRANDA 71 22 34 37 postmottak@rauma.kirken.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 26 stemmer

Medlemer

Inger Marie Henriksen Talberg f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 34 stemmer
Oddbjørg Strømme Andersen f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 32 stemmer
Atle Jarl Astrup f. 1949
Supplert kandidat 32 stemmer
Knut Asle Vik f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 29 stemmer

Varamedlemer

Ragnhild Marianne Pedersen f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 29 stemmer
Liv Hjelvik Astrup f. 1950
Supplert kandidat 28 stemmer
Jenny Kaspara Vikås f. 1950
Supplert kandidat 28 stemmer
Cato Hansen f. 1979
Supplert kandidat 27 stemmer
Sjå valresultat for MØRE BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
INGER MARIE HENRIKSEN TALBERG f. 1972 Vågstranda
2
KNUT ASLE VIK f. 1966 Vågstranda
3
ODDBJØRG STRØMME ANDERSEN f. 1963 Vågstranda
4
RAGNHILD MARIANNE PEDERSEN f. 1961 Vågstranda

Supplerte kandidatar