AURE SOKN

AURE KYRKJEKONTOR, 6690 AURE 71 64 62 51 post@aurekyrkje.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 231 stemmer

Medlemer

Ragnhild Elise Berge Finset f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 286 stemmer
Ivar Husby f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 268 stemmer
Marita Torset f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 258 stemmer
Arne Mastad f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 257 stemmer
Anne Vik f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 248 stemmer
Kjell Pettersen f. 1943
Nominasjonskomiteens liste 246 stemmer

Varamedlemer

Mats Langtinn f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 246 stemmer
Magnar Lien f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 244 stemmer
Helge Aukan f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 243 stemmer
Anne Lise Haltbakk f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 242 stemmer
Kjell Inge Alvsvåg f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 234 stemmer
Sjå valresultat for MØRE BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
IVAR HUSBY f. 1947
3
HELGE AUKAN f. 1953
4
KJELL PETTERSEN f. 1945
5
MAGNAR LIEN f. 1952
6
ANNE VIK f. 1969
7
MATS LANGTINN f. 1985
10
MARITA TORSET f. 1988
11
ARNE MASTAD f. 1957