STRINDA SOKN

Brøsetvegen 168, 7069 TRONDHEIM 99 43 60 00 post.strinda.trondheim@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for STRINDA SOKN
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

Supplerte kandidater