RISSA SOKN

7100 RISSA 73 85 28 97 kirkekontoret@rissa.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 385 stemmer

Medlemmer

Randi Sollie Denstad f. 1952 , Rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 423 stemmer
Finn Yngvar Benestad f. 1956 , Oppvekstsjef
Nominasjonskomiteens liste 418 stemmer
Jens Ola Nyheim f. 1975 , Barnehagestyrer
Nominasjonskomiteens liste 416 stemmer
Jens Kåre Vågen f. 1956 , Gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 411 stemmer

Varamedlemmer

Solveig Ann Brørs f. 1951 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 393 stemmer
Randi Elisabeth Trøen f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 390 stemmer
Erlend Singstad f. 1981 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 388 stemmer
Margrete Rose Ramsø f. 1954 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 386 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
FINN YNGVAR BENESTAD f. 1958, Oppvekstsjef Strømmen
2
RANDI SOLLIE DENSTAD f. 1954, Rådgiver Modalen
3
JENS KÅRE VÅGEN f. 1958, Gårdbruker Verrabotn
4
JORUNN KRISTIN JUUL FRANDSEN f. 1999, Student Årnset
5
JENS OLA NYHEIM f. 1977, Barnehagestyrer Følldalen
6
SOLVEIG ANN BRØRS f. 1953, Pensjonist Årnset
7
ODA RØDSJØ f. 1991, Hjelpepleier Bergmyran
8
KNUT INGE BLIX FURUSETH f. 1961, Journalist Skaugdalen
9
RANDI ELISABETH TRØEN f. 1951, Pensjonist Kvithyll
10
SISSEL ELIN ALMELAND f. 1956, Lærer Bergmyran
11
ERLEND SINGSTAD f. 1983, Lærer Årnset
12
MARGRETE ROSE RAMSØ f. 1956, Pensjonist Modalen