STADSBYGD SOKN

7100 RISSA 73 85 28 97 kirkekontoret@rissa.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 150 stemmer

Medlemmer

Vigdis Schei f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 179 stemmer
Frode Askjem f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 162 stemmer

Varamedlemmer

Grete Karen Andresen f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 160 stemmer
Anne Karin Tangen Røvik f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 146 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
GRETE KAREN ANDRESEN f. 1955 Stadsbygd
2
VIGDIS SCHEI f. 1956 Stadsbygd
3
FRODE ASKJEM f. 1973 Stadsbygd
4
ANNE KARIN TANGEN RØVIK f. 1985 Stadsbygd