INNSET SOKN

Kjerkveien 5, 7391 RENNEBU 72 40 23 50 post@rennebu.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 92 stemmer

Medlemmer

Per Jostein Lilleindset f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
Kåre Haugan f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 108 stemmer
Toril Kvam Kiplesund f. 1989
Nominasjonskomiteens liste 102 stemmer
Erlend Eithun f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 93 stemmer

Varamedlemmer

Inger Hilde Lilleindset Myrbekk f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 90 stemmer
Britt Karin Haarr f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 90 stemmer
Kjell Ove Toset f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 89 stemmer
Katrine Lilleindset Belsvik f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 89 stemmer
Arnstein Krokhaug f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 89 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
PER JOSTEIN LILLEINDSET f. 1968 Innset
2
TORIL KVAM KIPLESUND f. 1991 Innset
3
KÅRE HAUGAN f. 1949 Innset
5
Erlend Eithun f. 1966 Innset
6
Britt Karin Haarr f. 1966 Innset
7
KJELL OVE TOSET f. 1952 Ulsberg
8
KATRINE LILLEINDSET BELSVIK f. 1989 ulsberg
9
ARNSTEIN KROKHAUG f. 1969 Innset
10
KJERSTI AASEN HANSEN f. 1996 Ulsberg
11
HALLGEIR STOKKE f. 1957 Innset
12
RUNE OLAISEN f. 1959 Innset
13
CARL OTTO CHRISTENSEN f. 1986 Innset
14
EIVIN HANSEN BOTNAN f. 1997 Ulsberg
15
JOHN OLAV BOTNAN f. 1965 Ulsberg
16
MORTEN EIOLF EGGAN f. 1971 Ulsberg