BREKKEN SOKN

7370 BREKKEBYGD 72 41 95 31 post@roroskirke.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 179 stemmer

Medlemmer

Reidun Båtnes Sødal f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 204 stemmer
Odd Moen f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 195 stemmer
Jo Inge Melien f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 190 stemmer
Signy Thorsvoll f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 190 stemmer
Stein Nordbrekken f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 187 stemmer
Ingrid Tamnes f. 1991
Nominasjonskomiteens liste 186 stemmer

Varamedlemmer

Berit Sakrisvoll f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 184 stemmer
Kristine Bjerke Moen f. 1988
Nominasjonskomiteens liste 181 stemmer
Torgrim Torpet f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 181 stemmer
Per Olav Bakken f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 180 stemmer
Anne Nordbrekken f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 177 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ODD MOEN f. 1957 Grendaveien 69
2
REIDUN BÅTNES SØDAL f. 1952 Råveien 218
3
JO INGE MELIEN f. 1979 Feragsveien 305
4
BERIT SAKRISVOLL f. 1971 Tamnesveien 2041
5
INGRID TAMNES f. 1993 Brekkmoen 49
6
STEIN NORDBREKKEN f. 1963 Brekkveien 2417
7
PER OLAV BAKKEN f. 1959 Sakstrøveien 12
8
KRISTINE BJERKE MOEN f. 1990 Grendaveien 69
9
TORGRIM TORPET f. 1970 Tamnesveien 312
10
SIGNY THORSVOLL f. 1967 Torsvollveien 292
11
ANNE NORDBREKKEN f. 1961 Grendaveien 47