SINGSÅS SOKN

BJØRGEN, 7387 SINGSÅS 72 40 31 50 kirkekontoret@midtre-gauldal.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 206 stemmer

Medlemmer

Ruth Elsbet Sveås Digre f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 248 stemmer
Margrethe Sesseng Fløttum f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 237 stemmer
Svend Malum f. 1991
Nominasjonskomiteens liste 227 stemmer
Bente Høen f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 227 stemmer
Elin Malum f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 226 stemmer
Anne Talsnes Flatmo f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 224 stemmer
Vegard Hassel f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 213 stemmer
Tove Solem Winsnes f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 212 stemmer

Varamedlemmer

Jan Harald Fløttum f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 207 stemmer
Liv Haugen f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 206 stemmer
Sigrid Marie Grytdal f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 206 stemmer
Trond Storsve f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 206 stemmer
Ann Kristin Grytbakk Forsetlund f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 200 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
RUTH ELSBET SVEÅS DIGRE f. 1979 Singsås
2
LIV HAUGEN f. 1954 Singsås
3
JAN HARALD FLØTTUM f. 1962 Singsås
4
SVEND MALUM f. 1993 Bjørgen
5
TOVE SOLEM HELGEMO f. 1975 Singsås
7
SIGRID MARIE GRYTDAL f. 1982 Kotsøy
8
ANNE TALSNES FLATMO f. 1969 Kotsøy
9
INGE RØNNING f. 1967 Busetgrenda
10
BRIT ELI KARLSEN STORSVE f. 1959 Bjørgen
11
TROND STORSVE f. 1967 Bjørgen
12
ELIN MALUM f. 1980 Bjørgen
13
VEGARD MALUM HASSEL f. 1979 Bjørgen
14
MARGRETHE SESSENG FLØTTUM f. 1976 Bjørgen
15
BENTE HØEN f. 1975 Forbygda