SELBU SOKN

Gjelbakken 14, 7580 SELBU 73 81 69 00 kirken@selbu.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for SELBU SOKN
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste