OGNDAL SOKN

Ogndalsvegen 2, 7713 STEINKJER 74 14 57 00 postmottak@steinkjer.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 244 stemmer

Medlemmer

Ingrid Elise Hamnes Vangstad f. 1997
Nominasjonskomiteens liste 282 stemmer
Tor Skogseth f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 273 stemmer
Hallgeir Brandtzæg f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 264 stemmer
Svein Arne Giskås f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 262 stemmer
Marna Gunnvor Nilsson Ramsøy f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 260 stemmer
Morten Overrein Raade f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 255 stemmer

Varamedlemmer

Tone Musum f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 253 stemmer
Nina Isabell Sjøli f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 252 stemmer
Heidi Elise Gaundal f. 1991
Nominasjonskomiteens liste 247 stemmer
Tor Arne Waaseth f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 240 stemmer
Laila Vigdis Nilsson Engan f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 240 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste