STATLAND SOKN

Kirkekontoret Gløttvegen 2, 7750 NAMDALSEID 93 44 27 17 kirkevergen@namdalseid.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 76 stemmer

Medlemmer

Janne Katrine Ekker Myren f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 106 stemmer
Allan Kjetil Oksdøl f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 88 stemmer
Magnar Herlof Aleksandersen f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 88 stemmer
Tor Magnus Økvik f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 86 stemmer

Varamedlemmer

Bjørn Ståle Flore f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 86 stemmer
Camilla Hågensen Woll f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 86 stemmer
Turid Myrvang Duklæt f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 78 stemmer
Anne Pedersen f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 73 stemmer
Arne Moe f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 75 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste