ELVERHØY SOKN

3. etasje Skippergata 16A, 9008 TROMSØ 77 60 50 90 post@kirken.tromso.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for ELVERHØY SOKN
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste