TALVIK SOKN

Markedsgata 30, 9510 ALTA 78 44 42 70 kirkeverge@alta.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 162 stemmer

Medlemmer

Einar Mikkelsen f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 201 stemmer
Hilde Merethe Engø Molund f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 190 stemmer
Randi Karlstrøm f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 179 stemmer
Bengt Rune Kolstad f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 175 stemmer
Merete Holmgren Bergly f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 168 stemmer
Aina Lena Todal Nilsen f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 168 stemmer
Bernt Erling Thomassen f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 168 stemmer
Vigdis Korsnes f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 166 stemmer

Varamedlemmer

Tone-Hilde Faye f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 165 stemmer
Helga Johanna Kringlebotten Ingebrigtsen f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 164 stemmer
Linda Berg f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 163 stemmer
Trond Einar Karlsen f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 163 stemmer
Dan Rune Larsen f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 159 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
RANDI KARLSTRØM f. 1962 Langfjordbotn
2
MERETE HOLMGREN BERGLY f. 1957 Hakkstabben
3
EINAR MIKKELSEN f. 1958 Talvik
4
TONE-HILDE FAYE f. 1956 Kviby
5
DAN RUNE LARSEN f. 1977 Talvik
6
LINDA BERG f. 1963 Kvalfjord
7
8
FRANK HARRY SØRENSEN f. 1965 Isnestoften
9
TROND EINAR KARLSEN f. 1963 Storekorsnes
10
AINA LENA TODAL NILSEN f. 1971 Talvik
11
VIGDIS KORSNES f. 1951 Storekorsnes
13
BENGT RUNE KOLSTAD f. 1964 Isnestoften
14
BERNT ERLING THOMASSEN f. 1948 Korsfjord