EKHOLT SOKN

Carlbergveien 6B, 1526 MOSS 69 26 44 81 rygge.kirkekontor@rygge.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 443 stemmer

Medlemmer

Frode Alne Bolin f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 507 stemmer
Sine Terese Rismark f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 495 stemmer
Britt Elisabeth Røhnebæk f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 461 stemmer
Gunn Anita Solberg f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 455 stemmer
Unni Andersen f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 453 stemmer
Karen Elisabeth Lund Dahl f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 453 stemmer

Varamedlemmer

Gudni Haugen Nastad f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 448 stemmer
Aslaug Cathrine Strand Bjørnland f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 434 stemmer
Vigdis Marie Holm f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 436 stemmer
Eva Margaret Lie f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 428 stemmer
May Irene Glemminge f. 1951
Supplert kandidat 430 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

Supplerte kandidater