VARDÅSEN SOKN

Vardefaret 40, 1388 BORGEN 66 78 61 00 vardasen.menighet@asker.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 513 stemmer

Medlemmer

Anne Markegård Øya f. 1980 , Kontorleder
Nominasjonskomiteens liste 590 stemmer
Mari Elise Smebye f. 1983 , Lærerstudent og Frivillig
Nominasjonskomiteens liste 560 stemmer
Nils Inge Haus f. 1954 , IKT-medarbeider
Nominasjonskomiteens liste 548 stemmer
Sondre Holberg-Frey f. 1999 , Student og frivillig
Nominasjonskomiteens liste 542 stemmer
Åshild Solgaard f. 1974 , Prosjektkonsulent
Nominasjonskomiteens liste 536 stemmer
Heming Olsen-Bergem f. 1969 , Oralkirurg
Nominasjonskomiteens liste 535 stemmer
Hege Benedikte Norset Blichfeldt f. 1966 , Senirkonsulent NAV
Nominasjonskomiteens liste 529 stemmer
Ole Edvard Wold-Reitan f. 1965 , Ass.sekretariatsleder
Nominasjonskomiteens liste 526 stemmer

Varamedlemmer

Irene Wenaas Holte f. 1945 , Prest
Nominasjonskomiteens liste 525 stemmer
Roar Moian Nydal f. 1958 , Overlege psykiatri
Nominasjonskomiteens liste 516 stemmer
Kristian Abelsen f. 1972 , Universitetslektor
Nominasjonskomiteens liste 502 stemmer
Signy Gautefall f. 1963 , Samfunnsøkonom
Nominasjonskomiteens liste 512 stemmer
Aud Magelssen Stønjum f. 1947 , Pensjonist og frvillig
Nominasjonskomiteens liste 507 stemmer
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ANNE MARKEGÅRD ØYA f. 1982, Kontorleder
2
NILS INGE HAUS f. 1956, IKT-medarbeider
3
ÅSHILD SOLGAARD f. 1976, Prosjektkonsulent
4
KRISTIAN ABELSEN f. 1974, Universitetslektor
5
MARI ELISE SMEBYE f. 1985, Lærerstudent og Frivillig
6
ROAR NYDAL f. 1960, Overlege psykiatri
7
HEGE BENEDIKTE NORSET BLICHFELDT f. 1968, Senirkonsulent NAV
8
HEMING OLSEN-BERGEM f. 1971, Oralkirurg
9
OLE EDVARD WOLD-REITAN f. 1967, Ass.sekretariatsleder
10
IRENE WENAAS HOLTE f. 1947, Prest
11
SONDRE FREY f. 2001, Student og frivillig
12
SIGNY GAUTEFALL f. 1965, Samfunnsøkonom
13
AUD MAGELSSEN STØNJUM f. 1949, Pensjonist og frvillig