NORDRE TRYSIL SOKN

Liavegen 25, 2420 TRYSIL 62457773 post@trysil.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 251 stemmer

Medlemmer

Vera Kristin Lumkjær Nordhagen f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 289 stemmer
Hilde Myrvang Solvang f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 285 stemmer
Marit Vingelsgaard f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 267 stemmer
Simen Moren f. 1993
Nominasjonskomiteens liste 265 stemmer
Bodil Solvang Rønes f. 1989
Nominasjonskomiteens liste 264 stemmer
Anita Haugan Jacobsen f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 264 stemmer

Varamedlemmer

Egil Enemo f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 263 stemmer
Atle Skogstad f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 262 stemmer
Bente Elviria Stenseth Storlien f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 259 stemmer
Pål Stenseth f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 249 stemmer
Margrethe Holmseth f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 242 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste