3

KARI JOHANSEN FLATEMO

Stilling: . Fødselsår: 1955 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TRETTEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste