10

PETER KAARE VÆRLIEN

Stilling: . Fødselsår: 1958 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HEIMDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste