10

MÅLFRID NYGÅRD LASKEMOEN

Stilling: Nestleder NAV Midt-Telem. Fødselsår: 1956 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SAUHERAD OG NES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Veilederutdanning, ½ års enhet

1974 - 1977
Sosionomutdanning

2005 - 2006
Lederutdanning

Verv i kirkelig sammenheng

2015 - 2019
Medlem Sauherad og Nes sokneråd

Verv i offentlig sammenheng

2003 - 2007
Kommunestyret, formannskap og utvalg i Sauherad kommune

Satsningsområder

  • Forebyggende barne- og ungdomsarbeid – med tilbud og aktiviteter i nærmiljøet
  • Diakonale oppgaver
  • Gudstjenesten og kirkelige kulturaktiviteter – samhandling kirke og kultur

Andre kandidater på samme liste

1
TORA SKJERKHOLT AARNES f. 1961, Landbrukssjef Akkerhaugen
2
ÅGE BJØRNERUD f. 1966, Teknisk sjef GVARV
3
RENATE MARIA ØIEN f. 1971, Rektor Gvarv
4
SINDRE SANDVAND AASE f. 1982, Lærer GVARV
5
TOVE ELISABETH TENGESDAL f. 1964, Helsesykepleier Gvarv
6
GERD ASTRID GRØTHE BLAASVÆR f. 1962, Jordmor Gvarv
7
RAGNVALD BØRVE ASK f. 1981, Lærer Gvarv
8
ANNE MARIE ETHOLM f. 1960, Teamleder Hjuksebø
9
GUNLEIK BERGET f. 1958, Selvstendig næringsdriven Nordagutu
11
ANNE-METTE GRANHAUGEN f. 1987, Kontormedarbeider AKKERHAUGEN
12
KJERSTI VERSTO ROHEIM f. 1965, Rektor Gvarv