5

TOVE ELISABETH TENGESDAL

Stilling: Helsesykepleier. Fødselsår: 1964 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SAUHERAD OG NES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1983 - 1986
Menighetssøsterhjemmet sykepleierhøyskole

1997 - 1999
Telemark sykepl høyskole videreutdanning psykisk helse

Verv i kirkelig sammenheng

2003 - 2007
Nes sokneråd sekretær

2007 - 2013
Medlem Viljandi komiteen Nes sokn

Verv i offentlig sammenheng

2018 -
Meddommer Midt Telemark tingrett

Satsningsområder

  • At kirken skal være et sted der alle føler seg velkomne, fra barnefam til eldre
  • Sang og musikktilbudet i kirken er viktig for meg. eg ønsker at det skal være av
  • god kvalitet med et godt innhold.
  • Barne og ungdomsarbeid bør prioriteres. Samtidig som vårt gode
  • konfirmantopplegg bør videreføres.

Andre kandidater på samme liste

1
TORA SKJERKHOLT AARNES f. 1961, Landbrukssjef Akkerhaugen
2
ÅGE BJØRNERUD f. 1966, Teknisk sjef GVARV
3
RENATE MARIA ØIEN f. 1971, Rektor Gvarv
4
SINDRE SANDVAND AASE f. 1982, Lærer GVARV
6
GERD ASTRID GRØTHE BLAASVÆR f. 1962, Jordmor Gvarv
7
RAGNVALD BØRVE ASK f. 1981, Lærer Gvarv
8
ANNE MARIE ETHOLM f. 1960, Teamleder Hjuksebø
9
GUNLEIK BERGET f. 1958, Selvstendig næringsdriven Nordagutu
10
MÅLFRID NYGÅRD LASKEMOEN f. 1956, Nestleder NAV Midt-Telem Gvarv
11
ANNE-METTE GRANHAUGEN f. 1987, Kontormedarbeider AKKERHAUGEN
12
KJERSTI VERSTO ROHEIM f. 1965, Rektor Gvarv