4

MARIANNE RUNDHOLT

Stilling: . Fødselsår: 1977 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i RISØR SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste