5

NILS IVAR AGØY

Stilling: Professor i historie. Fødselsår: 1962 Kandidat ved Soknerådsvalet i BØ SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1979 - 1987
Cand.philol ved Universitetet i Oslo

1979 - 1988
Cand.theol ved MF

1990 - 1994
Dr.philos. ved Universitetet i Oslo

1994 - 2002
Førsteamanuensis Historie

2002 -
Professor i historie

Verv i kyrkjeleg samanheng

2015 -
Bø sokneråd

Verv i Offentleg samanheng

2005 - 2019
Styremedlem, Telemark kirkeakademie

2007 - 2017
Styremedlem, Norske kirkeakademier

2013 - 2017
Styreleder, Norke kirkeakademnier

Satsningsområde

  • Kirkens innsats for svake grupper
  • Forvalteransvaret/klimaspørmålene
  • Styrke kirkens rolle som aktør i samfunnsdebatten
  • Kirkelig dialogarbeid

Utfyllande presentasjon

Som historiker og teolog har jeg arbeidet mye med kirkens samfunnsmessige rolle i vid forstand. Bl.a. var jeg i forbindelse med reformjubileet i 2014 med i en arbeidsgruppe om den lutherske reformasjonens konsekvenser i dagens Norge, noe som bl.a. munnet ut i boken "Trådene i samfunnsveven. Hva har reformasjonen betydd for Norge? (Verbu 2017)". Jeg har også arbeidet mye med forholdet mellom kirke og arbeiderbevegelse i Norge.

Andre kandidatar på same liste

1
ULF BRUNO VEGE f. 1952, Pensjonist
2
ANNE-LENE BJØRUM REFSUM f. 1964, Ingen
3
BJØRNAR NESJE f. 1974, Lærer
4
RUTH HOGSTAD-ERIKSTEIN f. 1982, Lege
6
TURID NÆRDAL HAATVEIT f. 1957, Pensjonist
7
GEIR SØNSTEBØ f. 1954, Pensjonist
8
RANDI HEGNA PRESTBAKKEN f. 1975, Miljøterapeut
9
YNGVE STOKSTAD f. 1951, Pensjonist
10
BENTE KLOKKEHAUG f. 1961, Vernepleier
11
JAN NIKOLAI BOYE f. 1953, Vikarierende Regiondirekt
12
ANNA KATRINA PERSDOTTER MILAND THOMSEN f. 1982, Førstekonsulent
13
RUTH OLAUG TELLNES f. 1982, Assisterende rektor