5

GERHARD AUGUST HANSEN

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1953 Kandidat ved Bispedømerådsvalet i BJØRGVIN BISPEDØME på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1973 - 1977
Sjukepleiar + diakoniutdanning (Diakonhjemmet, Oslo)

1985 - 1995
Diverse økonomisk/adm,. fag (NHH, m.fl.)

2001 - 2002
KA- leiarutdanning (Høgskulen Volda)

Verv i kyrkjeleg samanheng

1981 - 1988
Granvin sokneråd (medlem og leiar)

1997 - 2019
Kyrkjeverje i Os

2016 - 2018
Leiar Bjørgvin kyrkjeverjelag (tidleg 2000 og 2016-2018)

Verv i Offentleg samanheng

1999 - 2017
Stiftelsen Nøtteliten barnehage, leiar

2003 - 2005
Styremedlem Os Y’men club

2003 - 2007
Leder NSF (Norsk sykepleierforbund) sitt kontrollutvalg

2008 - 2016
CRUX (tidl Kirkens sosialtjeneste). Styreleiar to steder


Andre kandidatar på same liste

1
VEMUND ATLE ØIESTAD f. 1950, Pensjonist Nordsida, Nordfjord
2
TURID FJOSE f. 1971, Overlege Voss
3
PER HILLEREN f. 1961, Bonde Stedje
4
MALI SMEMO HJEMDAL f. 1975, Rådgiver Etne
6
DANIEL KYDLAND f. 1999, Teologistudent Knarvik
7
MADLI KVAMME HANNISDAL f. 1952, Pensjonist Osterøy
8
LEIF STEINAR ALFSVÅG f. 1961, Fagseksjonsleder Stord
9
HARALD BERGE BREISTEIN f. 1958, Daglig leder Åsane
10
ARVE KJELL UTHAUG f. 1969, Administrasjonssjef Frekhaug
11
KRISTIAN SLETTEBØ f. 1991, Revisor Bergen
12
LIV ODDLAUG SKAAHEIM f. 1950, Pensjonist Førde
13
INGRID GRIMSTAD f. 2002, Student Stord