7

MADLI KVAMME HANNISDAL

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1951 Kandidat ved Bispedømerådsvalet i BJØRGVIN BISPEDØME på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1983 - 2000
Arbeidd som spesialpedagog i PPT Osterøy

2000 - 2017
Høgskulelektor i pedagogikk NLA Barnehagelærarutdanninga

Verv i kyrkjeleg samanheng

2005 - 2015
Leiar Haus sokneråd

2011 - 2015
Leiar trusopplæringsutvalet i Osterøy

2017 -
Leiar diakoniutvalet i Haus

Verv i Offentleg samanheng

Vore leiar ii lokalt barnearbeid i ca 20 år

Vore med i kretsstyret for Nordhordland indremisjon 90-talle

Vore med i styret for Bergen søndagsskulekrets på 90-tallet

Vore med i styret for Nordhordland folkehøgsskule 5 år


Andre kandidatar på same liste

1
VEMUND ATLE ØIESTAD f. 1949, Pensjonist Nordsida, Nordfjord
2
TURID FJOSE f. 1970, Overlege Voss
3
PER HILLEREN f. 1960, Bonde Stedje
4
MALI SMEMO HJEMDAL f. 1974, Rådgiver Etne
5
GERHARD AUGUST HANSEN f. 1952, Pensjonist Os
6
DANIEL KYDLAND f. 1998, Teologistudent Knarvik
8
LEIF STEINAR ALFSVÅG f. 1960, Fagseksjonsleder Stord
9
HARALD BERGE BREISTEIN f. 1957, Daglig leder Åsane
10
ARVE KJELL UTHAUG f. 1968, Administrasjonssjef Frekhaug
11
KRISTIAN SLETTEBØ f. 1990, Revisor Bergen
12
LIV ODDLAUG SKAAHEIM f. 1949, Pensjonist Førde
13
INGRID GRIMSTAD f. 2001, Student Stord