8

LEIF STEINAR ALFSVÅG

Stilling: Fagseksjonsleder. Fødselsår: 1960 Kandidat ved Bispedømerådsvalet i BJØRGVIN BISPEDØME på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1980 - 1983
Sjukepleiar/off.godkj.spl.

1983 - 2008
Haukeland Sjukehus/Stord Sjukehus/Helse Fonna/Folkehelseinst

2006 - 2010
Master i Helseøkonomi, helseleiing, kvalitetsforbetring (UiB

2008 - 2019
Høgskulen Stord/Haugesund, Høgskulen på Vestlandet

Verv i kyrkjeleg samanheng

1980 - 1983
Frivillig medarbeidar i Årstad Menighet

1992 - 2003
Søndagsskulelærar (Hystad søndagsskule, Stord)

2007 - 2015
Medlem og vara til Kyrkjeleg Fellesråd

2017 - 2019
Klokkar (Stord kyrkje)

Verv i Offentleg samanheng

Gruppeleiar for Stord KrF (kommunestyregruppa)

2003 - 2015
Representant i Stord kommunestyre

2007 - 2015
Varaordførar i Stord kommune


Andre kandidatar på same liste

1
VEMUND ATLE ØIESTAD f. 1949, Pensjonist Nordsida, Nordfjord
2
TURID FJOSE f. 1970, Overlege Voss
3
PER HILLEREN f. 1960, Bonde Stedje
4
MALI SMEMO HJEMDAL f. 1974, Rådgiver Etne
5
GERHARD AUGUST HANSEN f. 1952, Pensjonist Os
6
DANIEL KYDLAND f. 1998, Teologistudent Knarvik
7
MADLI KVAMME HANNISDAL f. 1951, Pensjonist Osterøy
9
HARALD BERGE BREISTEIN f. 1957, Daglig leder Åsane
10
ARVE KJELL UTHAUG f. 1968, Administrasjonssjef Frekhaug
11
KRISTIAN SLETTEBØ f. 1990, Revisor Bergen
12
LIV ODDLAUG SKAAHEIM f. 1949, Pensjonist Førde
13
INGRID GRIMSTAD f. 2001, Student Stord