10

ARVE KJELL UTHAUG

Stilling: Administrasjonssjef. Fødselsår: 1968 Kandidat ved Bispedømerådsvalet i BJØRGVIN BISPEDØME på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1986 - 1987
Eittårig medieutdanning frå Gimlekollen Mediasenter

1988 - 1995
Cand.philol. med hovudfag i historie frå Universitetet i Ber

Verv i kyrkjeleg samanheng

Medlem av gjevartenestekomiteen i Meland kyrkjelyd

1999 - 2009
Redaktør for kyrkjebladet Kontakt, Meland

2003 - 2017
Medlem og leiar av ulike husgrupper i Meland kyrkjelyd

2010 -
Medlem av gudstenestelag i Meland kyrkjelyd

2018 -
Medlem av arbeidsgruppa i Frimodig kyrkje i Bjørgvin

Verv i Offentleg samanheng

2011 - 2018
Redaktør for Melandjul, årsskrift for Meland mållag


Andre kandidatar på same liste

1
VEMUND ATLE ØIESTAD f. 1949, Pensjonist Nordsida, Nordfjord
2
TURID FJOSE f. 1970, Overlege Voss
3
PER HILLEREN f. 1960, Bonde Stedje
4
MALI SMEMO HJEMDAL f. 1974, Rådgiver Etne
5
GERHARD AUGUST HANSEN f. 1952, Pensjonist Os
6
DANIEL KYDLAND f. 1998, Teologistudent Knarvik
7
MADLI KVAMME HANNISDAL f. 1951, Pensjonist Osterøy
8
LEIF STEINAR ALFSVÅG f. 1960, Fagseksjonsleder Stord
9
HARALD BERGE BREISTEIN f. 1957, Daglig leder Åsane
11
KRISTIAN SLETTEBØ f. 1990, Revisor Bergen
12
LIV ODDLAUG SKAAHEIM f. 1949, Pensjonist Førde
13
INGRID GRIMSTAD f. 2001, Student Stord