12

LIV ODDLAUG SKAAHEIM

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1948 Kandidat ved Bispedømerådsvalet i BJØRGVIN BISPEDØME på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Operasjonssjukepleiar

Verv i kyrkjeleg samanheng

Diverse frivillige oppgåver i kyrkjelyden

Medlem av Førde kyrkjekor i mange år

Medlem av Førde sokneråd

Verv i Offentleg samanheng

1. vara til Stortinget ein periode

3 periodar som bystyremedlem for KrF. 1 periode i formannska

Diverse kommunale utval

Vara til Folketrygdfondet i to periodar


Andre kandidatar på same liste

1
VEMUND ATLE ØIESTAD f. 1948, Pensjonist Nordsida, Nordfjord
2
TURID FJOSE f. 1969, Overlege Voss
3
PER HILLEREN f. 1959, Bonde Stedje
4
MALI SMEMO HJEMDAL f. 1973, Rådgiver Etne
5
GERHARD AUGUST HANSEN f. 1951, Pensjonist Os
6
DANIEL KYDLAND f. 1997, Teologistudent Knarvik
7
MADLI KVAMME HANNISDAL f. 1950, Pensjonist Osterøy
8
LEIF STEINAR ALFSVÅG f. 1959, Fagseksjonsleder Stord
9
HARALD BERGE BREISTEIN f. 1956, Daglig leder Åsane
10
ARVE KJELL UTHAUG f. 1967, Administrasjonssjef Frekhaug
11
KRISTIAN SLETTEBØ f. 1989, Revisor Bergen
13
INGRID GRIMSTAD f. 2000, Student Stord