12

LIV ODDLAUG SKAAHEIM

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1949 Kandidat ved Bispedømerådsvalet i BJØRGVIN BISPEDØME på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Operasjonssjukepleiar

Verv i kyrkjeleg samanheng

Diverse frivillige oppgåver i kyrkjelyden

Medlem av Førde kyrkjekor i mange år

Medlem av Førde sokneråd

Verv i Offentleg samanheng

1. vara til Stortinget ein periode

3 periodar som bystyremedlem for KrF. 1 periode i formannska

Diverse kommunale utval

Vara til Folketrygdfondet i to periodar


Andre kandidatar på same liste

1
VEMUND ATLE ØIESTAD f. 1949, Pensjonist Nordsida, Nordfjord
2
TURID FJOSE f. 1970, Overlege Voss
3
PER HILLEREN f. 1960, Bonde Stedje
4
MALI SMEMO HJEMDAL f. 1974, Rådgiver Etne
5
GERHARD AUGUST HANSEN f. 1952, Pensjonist Os
6
DANIEL KYDLAND f. 1998, Teologistudent Knarvik
7
MADLI KVAMME HANNISDAL f. 1951, Pensjonist Osterøy
8
LEIF STEINAR ALFSVÅG f. 1960, Fagseksjonsleder Stord
9
HARALD BERGE BREISTEIN f. 1957, Daglig leder Åsane
10
ARVE KJELL UTHAUG f. 1968, Administrasjonssjef Frekhaug
11
KRISTIAN SLETTEBØ f. 1990, Revisor Bergen
13
INGRID GRIMSTAD f. 2001, Student Stord