13

THERESE NESSE MOKKELBOST

Stilling: Admin konsulent. Fødselsår: 1973 Kandidat ved Bispedømerådsvalet i BJØRGVIN BISPEDØME på Åpen folkekirke

Yrke / utdanning

1993 - 1997
Cand. mag i adm. org.

1993 - 2015
Adm.leder/dag.led/menighetskonsulent/kontorfullmektig

1997 - 1998
Arbeidslivs- og organisajonspsykologi

2011 - 2012
PPU

Verv i kyrkjeleg samanheng

1990 - 2019
Frivillig medarbeider i ulike tjenester i Bønes, Storetveit

1997 - 2015
Sekretær i MR (ansatt), Eidsvåg, Storetveit og Bønes

2019 - 2023
MR, Laksevåg (avhengig av valgresultat 09. september 2019)

Verv i Offentleg samanheng

1996 - 1997
Fagpolitisk ansvarlig i Studentstyret (Høgskolen i Stavanger


Andre kandidatar på same liste

1
KARL JOHAN KIRKEBØ f. 1950, Pensjonist Bergen
2
NORA SÆTRE BAARTVEDT f. 1994, Teologistudent Voss
3
RUNAR LARSEN f. 1997, Student Sveio
4
LINE BERGGREEN JACOBSEN f. 1986, Seniorrådgiver Bergen
5
ODDNY IRENE MILJETEIG f. 1954, Komiteleder, Bystyret Bergen
6
EIEL HOLTEN f. 1968, Seniorrådgiver Bymisjonen Bergen
7
ÅSE KONGSVIK f. 1962, Rådgjevar NAV Leikanger
8
ERIK TORP NILSSEN f. 1947, Pensjonist Førde
9
TORILL JØRGENSEN FRØISE f. 1972, Gruppesekretær Rødt Askøy
10
HÅKON GLATVED-PRAHL f. 1956, Journalist Alversund
11
MARIT MELVÆR BERGE f. 1952, Pensjonist Florø
12
CHRISTIAN EMIL HAUGEN f. 1990, Medisinstudent Bergen
14
ANN ELISABETH TVEIT f. 1972, Ungdomsskulelærar Bergen