13

THERESE NESSE MOKKELBOST

Stilling: Admin konsulent. Fødselsår: 1975 Kandidat ved Bispedømerådsvalet i BJØRGVIN BISPEDØME på Åpen folkekirke

Yrke / utdanning

1993 - 1997
Cand. mag i adm. org.

1993 - 2015
Adm.leder/dag.led/menighetskonsulent/kontorfullmektig

1997 - 1998
Arbeidslivs- og organisajonspsykologi

2011 - 2012
PPU

Verv i kyrkjeleg samanheng

1990 - 2019
Frivillig medarbeider i ulike tjenester i Bønes, Storetveit

1997 - 2015
Sekretær i MR (ansatt), Eidsvåg, Storetveit og Bønes

2019 - 2023
MR, Laksevåg (avhengig av valgresultat 09. september 2019)

Verv i Offentleg samanheng

1996 - 1997
Fagpolitisk ansvarlig i Studentstyret (Høgskolen i Stavanger


Andre kandidatar på same liste

1
KARL JOHAN KIRKEBØ f. 1952, Pensjonist Bergen
2
NORA SÆTRE BAARTVEDT f. 1996, Teologistudent Voss
3
RUNAR LARSEN f. 1999, Student Sveio
4
LINE BERGGREEN JACOBSEN f. 1988, Seniorrådgiver Bergen
5
ODDNY IRENE MILJETEIG f. 1956, Komiteleder, Bystyret Bergen
6
EIEL HOLTEN f. 1970, Seniorrådgiver Bymisjonen Bergen
7
ÅSE KONGSVIK f. 1964, Rådgjevar NAV Leikanger
8
ERIK TORP NILSSEN f. 1949, Pensjonist Førde
9
TORILL JØRGENSEN FRØISE f. 1974, Gruppesekretær Rødt Askøy
10
HÅKON GLATVED-PRAHL f. 1958, Journalist Alversund
11
MARIT MELVÆR BERGE f. 1954, Pensjonist Florø
12
CHRISTIAN EMIL HAUGEN f. 1992, Medisinstudent Bergen
14
ANN ELISABETH TVEIT f. 1974, Ungdomsskulelærar Bergen