11

GUNNHILD GLØMMEN

Stilling: . Fødselsår: 1945 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HEIMDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste