2

MONICA SKAAR-LUND

Stilling: Lærer. Fødselsår: 1976 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ST. JOHANNES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Lærer

Verv i kirkelig sammenheng

2015 - 2019
Menighetsrådsmedlem

Satsningsområder

  • Diakoni
  • Barn og unge

Andre kandidater på samme liste

1
KARL SVELA f. 1958, Kjøkkensjef
3
MARIANNE AARTHUN HØLLESLI f. 1963, uføretrygdet
4
TORBJØRN NEDREBØ f. 1978, Personellplanlegger
5
GUNLAUG ELISABETH THU f. 1953, Pensjonist
6
AUD JORUNN AANO f. 1957, pensjonist
7
SVEIN HOVLAND f. 1969, Avdelingsleder
8
THORVILD LODE BERNTSEN f. 1960, pensjonist