1

KIRSTEN AARFLOT

Stilling: Adjunkt/lærer. Fødselsår: 1958 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GJØVIK SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1974 - 1979
Kristendom/ped/kateket

1980 - 1985
Kateket Harstad

1985 - 2004
Kateket Gjøvik

Verv i kirkelig sammenheng

2015 - 2019
Medlem i Gjøvik menighetsråd

Satsningsområder

  • Trosopplæring
  • Lederutvikling
  • Gudstjenestefellesskap

Andre kandidater på samme liste

2
KARI SCHJERVEN ØVERAASEN f. 1958 Gjøvik
3
ODDVAR HANSEN f. 1957, Pianotekniker Gjøvik
4
MARIT NYMARK f. 1971, Synspedagog ved Kopperud Gjøvik
5
MARIT SKJEL f. 1974, Rådgiver i norsk vann Gjøvik
6
ARNE HANSSEN f. 1974, Daglig leder Gjøvik
7
ANN MARI KVALVIK f. 1964, Fagutviklinssykepleier Gjøvik
8
DAG LANDMARK f. 1951, Pensjonist Gjøvik
9
KRISTIN YDSE JEMTLAND f. 1956, Pensjonist Gjøvik
10
VIBEKE MYHRE HAUGEN f. 1977 Gjøvik
11
ANNE INGRID STRØM f. 1962, Lærer Gjøvik
12
RANDI STRANGSTADSTUEN f. 1954 Gjøvik
13
INGA MARIE HANSEN MARTINSEN f. 1980, Pedleder Sørbyen barnehag Gjøvik