6

ARNE HANSSEN

Stilling: Daglig leder. Fødselsår: 1971 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GJØVIK SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsningsområder

  • Barnefamilien. Hverdagen til ungdom der mange faller utenfor.
  • En mer miljøvennlig hverdag.

Andre kandidater på samme liste

1
KIRSTEN AARFLOT f. 1955, Adjunkt/lærer Gjøvik
2
KARI SCHJERVEN ØVERAASEN f. 1955 Gjøvik
3
ODDVAR HANSEN f. 1954, Pianotekniker Gjøvik
4
MARIT NYMARK f. 1968, Synspedagog ved Kopperud Gjøvik
5
MARIT SKJEL f. 1971, Rådgiver i norsk vann Gjøvik
7
ANN MARI KVALVIK f. 1961, Fagutviklinssykepleier Gjøvik
8
DAG LANDMARK f. 1948, Pensjonist Gjøvik
9
KRISTIN YDSE JEMTLAND f. 1953, Pensjonist Gjøvik
10
VIBEKE MYHRE HAUGEN f. 1974 Gjøvik
11
ANNE INGRID STRØM f. 1959, Lærer Gjøvik
12
RANDI STRANGSTADSTUEN f. 1951 Gjøvik
13
INGA MARIE HANSEN MARTINSEN f. 1977, Pedleder Sørbyen barnehag Gjøvik